มีเงินก้อนอุ่นใจ มีอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่นอยู่เคียงข้าง


ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567


เงื่อนไข:

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิในการให้โปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) มูลค่าสูงสุด 11,000 บาท* (หรือขยายความคุ้มครองสูงสุดที่ 7 ปี หรือ 160,000 กม.) สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ โดยเซ็นสัญญา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 และเริ่มสัญญาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น โดยรายละเอียดเงื่อนไขในการรับสิทธิ ดังนี้


1. เงื่อนไขในการได้รับโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) มีดังนี้


-  กรณีที่ลูกค้าไม่มีโปรแกรม ISP ในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 3 ปี  และมีการใช้งานระยะทางไม่เกิน 100,000 กม. จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


-  กรณีที่ลูกค้ามีโปรแกรม ISP 5 ปี หรือ 100,000 กม. ซึ่งมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี และมีการใช้งานระยะทางไม่เกิน 100,000 กม. จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


-  กรณีที่ลูกค้ามีโปรแกรม ISP 5 ปี หรือ 160,000 กม. ซึ่งมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 5 ปี และมีการใช้งานระยะทางไม่เกิน 160,000 กม.จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


2. ลูกค้าจะต้องมีประวัตินำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็กจากศูนย์บริการอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา


3. กรณี “ยกเว้น” การที่จะไม่ได้รับโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP)  มีดังนี้

  • กรณีที่ปัจจุบันลูกค้ามีโปรแกรม ISP 7 ปี หรือ 160,000 กม. อยู่แล้ว จะไม่ได้รับการขยายความคุ้มครองตามแคมเพจ์นนี้
  • กรณีที่รถยนต์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามความคุ้มครองปัจจุบัน เช่น ปัจจุบันรถยนต์ไม่มีโปรแกรม ISP และรถยนต์มีอายุเกิน 3 ปี และ/หรือ มีการใช้งานที่เกินระยะขับขี่ 100,000 กม. ทำให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของการรับประกันคุณภาพรถใหม่แล้ว ดังนั้น จะไม่ได้รับโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) ตามแคมเพจ์นนี้

4.  โปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ดังนั้น การพิจารณาการได้รับโปรแกรม ISP  เป็นตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด


5. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP)  จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น my-ISUZU และจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อเริ่มและสิ้นสุดโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP)


6. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม จากเงื่อนไขและข้อตกลงโปรแกรมขยายการรับประกันอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) ได้ที่ https://www.isuzu-tis.com/service/privileges/smart-protection/


7. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 7