ยิ้มรับเงินก้อน รีไฟเเนนซ์ปีนี้ ผ่อนอีกทีปีหน้า


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

เงื่อนไข:

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัล  สำหรับผู้ที่เซ็นสัญญารีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และเริ่มสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เท่านั้น  โดยเงื่อนไขการรับสิทธิมีรายละเอียด ดังนี้

1) ต่อที่ 1: สิทธิพิเศษขยายวันชำระงวดแรก 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 

สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญารีไฟแนนซ์ในระยะที่บริษัทกำหนดข้างต้นและมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น


2) ต่อที่ 2: บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท เพื่อใช้แทนส่วนลดสำหรับเข้าศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ

   2.1) ลูกค้ารถอีซูซุจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท โดยแบ่งเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 ใบ โดยบัตรกำนัลจะถูกส่งให้อัตโนมัติผ่านระบบของศูนย์บริการอีซูซุ 

   2.2) บัตรกำนัลใบแรกจะถูกส่งให้ลูกค้าภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา โดยบัตรกำนัลแต่ละใบจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกคูปอง และบัตรกำนัลใบถัดไปจะถูกจัดส่งเมื่อบัตรกำนัลใบก่อนหน้าครบอายุการใช้งาน โดยวันหมดอายุจะถูกระบุไว้บนบัตรกำนัล

   2.3) บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้ 

   2.4) ลูกค้าสามารถเช็คสถานะบัตรกำนัลได้ผ่านแอปพลิเคชัน my-Isuzu (บัตรกำนัลจะแสดงบน my-ISUZU นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่คูปองหมดอายุ) หรือ ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทุกแห่งทั่วประเทศ

   2.5) รถที่จะได้รับสิทธิตามแคมเพจ์นนี้จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสูดไม่เกิน 15 ปี โดยมีสถานะเป็นลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระเท่านั้น   


3) ต่อที่ 3: แพ็คเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ISP) มูลค่าสูงสุด 11,000 บาท* (หรือ ขยายความคุ้มครองสูงสุดที่ 7 ปี หรือ 160,000 กม.)

   3.1) แพคเกจการรับประกันรถอีซูซุ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น หรือ ISP” ที่ลูกค้าจะได้รับจะขึ้นอยู่กับประเภทการรับประกันที่ลูกค้ามีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

  •  กรณีที่ลูกค้าไม่มีแพ็คเกจ ISP จะได้รับการขยายความคุ้มครองเป็น 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  • กรณีที่ลูกค้ามีแพ็คเกจ ISP 5 ปี หรือ 160,000 กม. จะได้รับการขยายความคุ้มครองเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  • กรณีที่ลูกค้ามีแพคเกจ ISP 5 ปี หรือ 100,000 กม. จะได้รับการขยายความคุ้มครองเป็น 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

   3.2) กรณี “ยกเว้น” การได้รับแพคเกจการรับประกันรถอีซูซุ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น หรือ ISP” มีดังนี้

  • กรณีที่ลูกค้ามีแพ็คเกจ ISP 7 ปี หรือ 160,000 กม. จะไม่ได้รับการขยายความคุ้มครองตามแคมเพจ์นนี้
  • กรณีที่รถยนต์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามความคุ้มครองปัจจุบัน เช่น กรณีที่ปัจจุบันรถยนต์ไม่มีแพ็คเกจ ISP และรถยนต์มีอายุเกิน 3 ปี และ/หรือ เกินระยะทางที่รถวิ่ง 100,000 กม. ทำให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของการรับประกันรถใหม่ไปแล้ว ดังนั้น จะไม่ได้รับแพ็คเกจการขยายความคุ้มครองตามแคมเพจ์นนี้
  • กรณีที่รถยนต์ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจเช็กและบำรุงรักษาตามระยะกับศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งภายใน 1 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

   3.3) การใช้งานและพิจารณารถยนต์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแพ็คเกจการรับประกันรถอีซูซุ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น หรือ ISP” จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่นได้ที่ https://www.isuzu-tis.com/service/privileges/smart-protection/

   3.4) ลูกค้าที่ได้รับสิทธิแพ็คเกจขยายการรับประกันรถอีซูซุ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น หรือ ISP”  จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU และจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อเริ่มและสิ้นสุดแพคเกจการขยายการรับประกันรถอีซูซุ “อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น”


ทั้งนี้ เงื่อนไขแคมเพจ์นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 7