รีไฟแนนซ์อีซูซุลิสซิ่ง มอบบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท สำหรับเข้าศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ


ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

เงื่อนไข:

1)  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิในการให้ของรางวัลบัตรกำนัลเพื่อใช้แทนส่วนลดสำหรับเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศมูลค่า 3,000 บาท (บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 ใบ) สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ และเซ็นสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น

2) โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ จะได้รับบัตรกำนัลใบแรกภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา บัตรกำนัลแต่ละใบจะมีอายุการใช้งานตามวันหมดอายุที่ระบุไว้บนหน้าบัตรกำนัล และจะได้รับบัตรกำนัลใบถัดไป หลังจากที่ได้มีการใช้บัตรกำนัลใบก่อนหน้าแล้ว หรือ บัตรกำนัลใบก่อนหน้าหมดอายุ ทั้งนี้ บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ โดยลูกค้าสามารถเช็คสถานะบัตรกำนัลได้ผ่านแอพพลิเคชั่น My-Isuzu (บัตรกำนัลจะแสดงบน my-ISUZU นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่คูปองหมดอายุ) หรือ ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทุกแห่ง

3) แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระ เท่านั้น รถที่จะได้รับสิทธิตามแคมเพจ์นนี้จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสูดไม่เกิน 15 ปี

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

6) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3