รีไฟแนนซ์กับอีซูซุลิสซิ่ง ดอกเบี้ยเบา ผ่อนยาวสบายใจ เริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน*


ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566


เงื่อนไข : 

1) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน หรือ การผ่อนชำระเริ่มต้น 49 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ โดยเซ็นสัญญาเช่าซื้อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และเริ่มสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่านั้น


2) ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน สำหรับรถอีซูซุที่จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 25-60 เดือน และมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป


3) การผ่อนชำระเริ่มต้น 49 บาทต่อวัน สำหรับรถอีซูซุที่จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 73-84 เดือน และมียอดสินเชื่อที่ 100,000 บาท


4) แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระ เท่านั้น โดยรถต้องมีอายุสูงสูดไม่เกิน 15 ปี


5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3