ทุบ! ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน* สมัครสินเชื่อ “มีรถขับ รับเงินใช้” วันนี้ช่วยลดภาระ ผ่อนสบายๆ


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


เงื่อนไข: 

1) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ โดยเซ็นสัญญาเช่าซื้อ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเริ่มภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

2) ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน สำหรับรถอีซูซุที่จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 25-60 เดือน และมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

3) แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระ เท่านั้น  โดยรถต้องมีอายุสูงสูดไม่เกิน 15 ปี

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3