ทุบ! ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน* สมัครสินเชื่อ “มีรถขับ รับเงินใช้” วันนี้ช่วยลดภาระ ผ่อนสบายๆ


ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2565 - 25 ต.ค. 2565


เงื่อนไข: 

1) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน หรือ การผ่อนชำระเริ่มต้น 49 บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ โดยเซ็นสัญญาเช่าซื้อ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 และได้รับการอนุมัติสินเชื่อเริ่มภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เท่านั้น


2) ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน สำหรับรถอีซูซุที่จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 25-60 เดือน และมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป


3) การผ่อนชำระเริ่มต้น 49 บาทต่อวัน สำหรับรถอีซูซุที่จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องเลือกระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 84 เดือน และมียอดสินเชื่อที่ 100,000 บาท


4) แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระ เท่านั้น  โดยรถต้องมีอายุสูงสูดไม่เกิน 15 ปี


5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7) เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3