เปลี่ยนรถเป็นเงินก้อน แจกเลยไม่ต้องลุ้น!! มูลค่า สูงสุด 6,000 บาท*


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565


เงื่อนไข: 

1) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลตามแคมเพจ์นนี้ สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ และเซ็นสัญญาเช่าซื้อ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และเริ่มสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

2) ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1. จะได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้

     2.1) รับบัตรกำนัลเพื่อใช้แทนส่วนลดสำหรับเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศมูลค่า 3,000 บาท (บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 ใบ) โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ จะได้รับบัตรกำนัลใบแรกภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา บัตรกำนัลแต่ละใบจะมีอายุการใช้งานตามวันหมดอายุที่ระบุไว้บนหน้าบัตรกำนัล และจะได้รับบัตรกำนัลใบถัดไป หลังจากที่บัตรกำนัลใบก่อนหน้าครบอายุการใช้งาน หรือ หมดอายุ ทั้งนี้ บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ โดยลูกค้าสามารถเช็คสถานะบัตรกำนัลได้ผ่านแอปพลิเคชัน My-Isuzu (บัตรกำนัลจะแสดงบน my-ISUZU นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่คูปองหมดอายุ) หรือ ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทุกแห่ง

    2.2) รับสิทธิเพิ่มเติม ในกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อผ่อนชำระตั้งแต่ 48 งวดขึ้นไป และมียอดสินเชื่อขั้นต่ำตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

-รับสิทธิพิเศษ อีซูซุลิสซิ่งช่วยผ่อนชำระค่างวดมูลค่า 1,500 บาท (เฉพาะงวดแรกจำนวน 1 งวด) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

-ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มาจากการสมัครผ่านแคมเพจ์น “Friend Gets Friend” (ได้รับการแนะนำผ่านลูกค้ารีไฟแนนซ์ หรือลูกค้า LCV ของบริษัทฯ) โดยใช้เลขอ้างอิงหรือเลขสัญญาของลูกค้าที่แนะนำในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลโลตัส e-coupon มูลค่ารวม 1,500 บาท ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยแบ่งเป็นลูกค้าที่สมัครรีไฟแนนซ์จะได้รับบัตรกำนัลโลตัส e-coupon มูลค่า 500 บาท และลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งเดิมที่ให้การแนะนำจะได้รับบัตรกำนัลโลตัส e-coupon มูลค่า 1,000 บาท

3) แคมเพจ์นนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอีซูซุปลอดภาระ เท่านั้น และรถที่จะได้รับสิทธิตามแคมเพจ์นนี้จะต้องมีอายุการใช้งานสูงสูดไม่เกิน 15 ปี

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกแคมเพจ์นนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1366 กด 1 และกด 3