รีไฟเเนนซ์ทีไร อุ่นใจทุกครั้ง


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566


เงื่อนไข :

1. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลโค้ดส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่าสูงสุด 500 บาท* สำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์และมีสัญญาเดิมเป็นสัญญารีไฟแนนซ์กับบริษัทฯ  โดยเซ็นสัญญาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 และเริ่มสัญญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น  โดยรายละเอียดเงื่อนไขในการรับสิทธิ ดังนี้


  • กรณี ลูกค้ามียอดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ไม่ถึง 500,000 บาท จะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท ต่อสัญญา
  • กรณี ลูกค้ามียอดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท ต่อสัญญา
  • กรณี ลูกค้ามียอดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป จะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT มูลค่า  500 บาท ต่อสัญญา


2. บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT ผ่านข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ท่านระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญากู้ยืมเงิน (สินเชื่อรีไฟแนนซ์)


3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานีบริการน้ำมัน PT เป็นผู้กำหนด


4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น


5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1366 กด 1 และกด 7