โปรปัง! เพื่อลูกค้ารถบรรทุกกับอีซูซุลิสซิ่ง


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 - 30 พ.ย. 2566

เงื่อนไข:

1) สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

  • รถบรรทุกอีซูซุ รุ่น N-series , FRR และ FTR  หากลูกค้าวางเงินดาวน์ 30% และเลือกผ่อนชำระ 48 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.15% ต่อปี* (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)  
  • สำหรับลูกค้าเก่าอีซูซุที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่น N-series , FRR และ FTR หากลูกค้าวางเงินดาวน์ 30% และเลือกผ่อนชำระ 48 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.95% ต่อปี* (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)  

(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน พ.ย. 2566)

  • รถบรรทุกอีซูซุ รุ่น N-series , FRR และ FTR  หากลูกค้าเลือกขับฟรี 90 วัน วางเงินดาวน์ 30% และเลือกผ่อนชำระ 48 เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.60% ต่อปี* (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ.)  

2) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่น FTR (หัวลาก) เฉพาะรุ่นที่ต้องติดตั้ง GPS ตามที่กฎหมายกำหนดและติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น จะได้รับฟรีอุปกรณ์เทเลเทค มูลค่า 12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

3) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่น 10 ล้อขึ้นไป เฉพาะรุ่นที่ต้องติดตั้ง GPS ตามที่กฎหมายกำหนดและติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น จะได้รับฟรีอุปกรณ์เทเลเทค มูลค่า 12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

4) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถบรรทุกที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ของบริษัทฯ

5) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366