โปรเอาใจ ลูกค้าเก่าอีซูซุ


ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567

เงื่อนไข :

1) กรณีที่ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567


- สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่น N-series, FRR เเละ FTR เมื่อเลือกวางเงินดาวน์ 25% และเลือกผ่อนชำระ 48 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.20% ต่อปี*  (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน ก.พ. 2567) (อัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริง 6.03% - 9.13% ต่อปี)  


- สำหรับลูกค้าเก่าอีซูซุ ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่น N-series, FRR เเละ FTR เมื่อเลือกวางเงินดาวน์ 25% และเลือกผ่อนชำระ 48 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.00% ต่อปี* (อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ณ เดือน ก.พ. 2567) (อัตราดอกเบี้ยที่เเท้จริง 5.67% - 8.80% ต่อปี)


หมายเหตุ: 1. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ

         2. ลูกค้าเก่าอีซูซุ หมายถึง ลูกค้าเจ้าของรถอีซูซุที่มีสำเนาเล่มทะเบียนรถอีซูซุหรือเล่มทะเบียนรถอีซูซุตัวจริง


2) สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุรุ่น FTR (หัวลาก) เฉพาะรุ่นที่ต้องติดตั้ง GPS ตามที่กฎหมายกำหนดและติดตั้งจากโรงงานเท่านั้น จะได้รับฟรีอุปกรณ์เทเลเทค มูลค่า 12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 


3) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถบรรทุกที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ของบริษัทฯ


4) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366