โปรลูกค้าเก่าขยายธุรกิจ เพิ่มการบรรทุกกับอีซูซุลิสซิ่ง


ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566


เงื่อนไข :

1) * ออกรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 4-6 ล้อ สำหรับลูกค้าเก่าของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.05% (ไม่รวมประกันภัย) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อโดยวางเงินดาวน์ตั้งแต่ 15% ขึ้นไปและทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุก 48 งวด กับบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 3.60% (ไม่รวมประกันภัย) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ โดยวางเงินดาวน์ 5% และทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุก 48 งวด กับบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 4.20% (ไม่รวมประกันภัย) เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อโดยวางเงินดาวน์ 15% และทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุก 84 งวด กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566  เท่านั้น


2) ทราบผลการอนุมัติอย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน ในกรณีที่ยื่นเอกสารครบถ้วน


3) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เมื่อลูกค้าเก่าของบริษัทฯทำสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกอีซูซุ รุ่น 4-6 ล้อ โดยวางเงินดาวน์ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป และเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น


4) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถบรรทุกที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ของบริษัทฯ


5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366